Lees aandachtig deze info alvorens te reserveren

Goede afspraken maken goede vrienden

Oldtimers zijn nu eenmaal ook …. oude wagens. Na de aflevering met briefing van de oldtimer door oldtimerverhuur.be, ligt de volledige verantwoordelijkheid over de wagen bij de huurder.

Onze oldtimers worden onderhouden door professionele en ervaren beroepsgaragisten. Echter, een panne kan nooit uitgesloten worden bij een oldtimer.

En een panne kan nooit aanleiding geven tot teruggave van huurgelden, eens ermee vertrokken op afhaallocatie.

 

Eens de wagen is opgehaald door de huurder, is het dan ook aan de huurder om in geval van panne op te treden. Oldtimerverhuur.be kan zelf geen tussenkomst of hulp bieden op dat moment.
Om hulp te bieden, voorziet oldtimerverhuur.be  voor elke oldtimer een pechverhelpingsdienst. Er is dus een bijstandsverzekering 24u op 24u.

Het telefoonnummer hiervoor is 02/406.30.00

Je geeft de nummerplaat van het voertuig door, plus de vermelding dat het gaat om een huurwagen van de vloot van STEVEN VAN CAELENBERG.

In elke wagen vind je duidelijk blad met instructies hierover.

Op dat moment zal een pechverhelper ter plekke worden gestuurd. Als de wagen ter plekke niet kan hersteld worden, dan dient u opnieuw het nummer van de bijstand op te bellen 02/406.30.00. Daar zorgen ze ervoor dat jijzelf (en passagiers) terug worden gevoerd naar de locatie waar jouw eigen wagen staat.  Dit is steeds op kosten van de verzekering als je alles regelt via het doorgegeven telefoonnummer.  Je moet dus zelf niets betalen aan de pechverhelper/taxidienst. De oldtimer zelf dient bij immobilisatie gesleept te worden naar GARAGE LASSEEL, Legen Heirweg 7 te 9890 GAVERE. Dit adres dient u mee te geven aan de depanneur.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om bij panne om de pechverhelpingsdienst in te schakelen,  bij het voertuig te blijven tot hulpdienst ter plekke is en ofwel de wagen is hersteld, ofwel wordt gesleept naar bovenvermelde garage.

 

We doen er alles aan om het risico van panne zo klein mogelijk te maken. Daarnaast is het zeer belangrijk dat de wagen correct wordt gebruikt door de huurder. Daarom is het noodzakelijk om tijdens de briefing zeer aandachtig te zijn. Een oldtimer laat zich niet zo makkelijk rijden als een moderne wagen.  Servo-stuur, servo-remmen, ABS, airco, ruitontwaseming, …. zijn vandaag standaard in alle wagens. In onze oldtimers is dit niet het geval.

Tips om panne te vermijden:

Startprobleem? Elke wagen heeft zijn eigen ‘startgewoontes’ die we goed beklemtonen tijdens de briefing. Het systeem ‘choke’ is hierbij belangrijk. Sommige wagens moet je starten met gas volledig ingedrukt, andere wagens mag je absoluut zo niet starten of je ‘verzuipt’ de wagen. Belangrijk dat je de juiste methode hanteert.  Start de wagen een half uur voor je hem gaat gebruiken, om stress op de moment zelf te vermijden

Choke: niet iedereen is vertrouwd met het gegeven ‘choke’. Deze dient gebruikt te worden bij koudstart. De choke dient echter na een tijdje rijden te worden uitgeschakeld. Blijven rijden met choke kan problemen veroorzaken.

Batterij? De helft van de pannes zijn te wijten aan feit dat stroomgebruikende elementen bleven aanstaan nadat auto werd geparkeerd. Verlichting, verluchting, radio, sleutel in stopcontact, ….   zorgen ervoor dat batterij leegloopt.

Temperatuurmeter: STEEDS in de gaten houden. De meeste van onze oldtimers komen uit een tijd waarin het fileprobleem nog amper gekend was. Files kunnen de temperatuur van onze wagens snel doen stijgen. Als er een probleem is met overhitting, steeds aan de kant gaan en laten afkoelen. Daarna eventueel koelwaterniveau checken alvorens verder te rijden.

Handrem: steeds nakijken dat de handrem is afgezet. We hebben helaas al meerdere keren moeten vaststellen dat men vergat handrem uit te zetten, bleef rijden waardoor remmen overhit raakten met alle nefaste gevolgen van dien.

 

Hieronder herhaling van de tekst die je terugvindt op onze pdf met prijzen/richtlijnen

Belangrijke informatie over de verhuurde wagens

Al onze wagens bevinden zich in een goede, veiligrijdende staat. Verwacht geen wagens in concoursstaat. Die verhuren we niet. Mogelijks zal je een niet-werkende radio, niet-optimaal functionerende verwarming, niet-werkende toerenteller, .... tegenkomen in een wagen. Onze wagens voldoen wel aan alle normen om veilig te rijden, jaarlijks geattesteerd door een erkend keuringsstation. Onderhoud en herstel van al onze wagens wordt uitbesteed aan ervaren garagisten/mecaniciens.

Onze wagens worden afgeleverd in een propere staat (interieur-exterieur). Proper echter niet in de betekenis van ‘opgeblonken’ om er uit te zien alsof ze net uit de toonzaal komen. Ook een stofje in het interieur kan niet uitgesloten worden. We verwachten ze dan ook ‘niet-vuil’ terug.

Belangrijke verduidelijkingen bij de algemene voorwaarden Wagens worden geleverd met volle tank en dienen met volle tank te worden teruggebracht. Het is verplicht ticket van tankbeurt te tonen als bewijs van tanken juiste benzine. Bij ontbreken van ticket wordt de tank door garagist leeggepompt op kosten van huurder. Verkeerde benzine (95 ipv 98) geeft aanleiding tot zware schade/branden.

Inleveren met niet-volle tank (=wanneer we er zelf nog 5 liter kunnen aan toevoegen) geeft aanleiding van fee van 30 euro bovenop de benzinekost.

Ophalen wagen avond ervoor of terugbrengen ochtend erna: + 50 euro.

Huwelijken: ophalen avond ervoor: gratis. Weekendhuur huwelijken: 10% korting op geafficheerde prijs

Meer dan 1 chauffeur: gegevens doorgeven van extra chauffeur: + 30 euro.

Vuil terugbrengen van wagen: + 30 euro.

Handlingsfee voor doorsturen van overtredingen e.a. : + 30 euro.

Verloren voorwerpen dienen binnen de 2 weken na huur worden opgehaald door de huurder.

Wagen door ons laten leveren op locatie/ophalen door ons op locatie: we adviseren aan huurders om zelf bij ons te komen halen/terugbrengen. Lukt dit niet, dan zullen we offerte opmaken op basis van aantal km/uren voor deze extra service.

Bij ophalen van de wagen wordt gezamenlijk de staat van het voertuig opgemaakt adhv meerdere foto’s die via whatsapp worden doorgestuurd naar de huurder.

Tijdens huurperiode is huurder aansprakelijk voor alle eventuele overtredingen.

De wagens mogen NIET rijden in LEZ-zones. In gemeenschappelijk overleg kan er een uitzondering gemaakt worden via aankoop LEZ-pas.

Rally-stickers kunnen worden aangebracht op verantwoordelijkheid van de huurder. Bij terugbrengen wagen dienen de stickers verwijderd te zijn door de huurder. Enige lakschade is volledig ten laste van huurder.

De wagens dienen bestuurd te worden als ‘goede huisvader’.

Het is oldtimerverhuur.be toegelaten om trackingsystemen te gebruiken die enkel worden aangewend om correct rijgedrag te controleren.

Pannes- en of schades te wijten aan verkeerd gebruik van de wagen zijn ten laste van de huurder.

Onze wagens worden onderhouden door professionele en ervaren beroepsgaragisten. Echter, een panne kan nooit uitgesloten worden bij een oldtimer. Bij panne is er een bijstandsverzekering 24/24, waarbij depanneur naar voertuig komt. Kan deze de panne niet verhelpen, wordt via de verzekering een taxi opgeroepen om u naar uw eigen wagen terug te brengen. Een panne kan nooit aanleiding geven tot teruggave van huurgelden.

Bijstandsverzekering: deze geldt enkel in België. Bij huur voor gebruik in andere landen, dient de huurder zelf in te staan voor assitentie in geval van panne. De wagen dient door de huurder in alle geval binnen de voorziene huurperiode worden teruggebracht op locatie oldtimerverhuur.be

Reservatie: reservatie-aanvraag enkel online via site. Als reservatie wordt bevestigd, onvang je bevestigingsmail met huurcontract aangehecht in pdf. Daarna dient binnen de 14 kalenderdagen een voorschot van 150 EUR via overschrijving te worden betaald om de reservatie definitief te maken. Betaling van het resterend huurbedrag dient minimum 1 maand voor huurdatum te gebeuren, betaling waarborg minimum 1 week voor huurdatum

Annulatie: annuleren kan tot 1 maand voor huurdatum. Het betaalde voorschot wordt dan terugbetaald onder de vorm van tegoedbon (1 jaar geldig). Annulatie minder dan maand voor huurdatum tot week voor huurdatum: voorschot wordt niet terugbetaald. Saldo (van reeds betaalde huurgeld minus voorschot) wordt terugbetaald onder de vorm van tegoedbon (1 jaar geldig). Annulatie minder dan week voor huurdatum: geen terugbetaling. Wijzigen huurdatum: kan in onderling overleg (tot 1 week voor huurdatum) mits administriatiekost 50 EUR.

Oldtimerverhuur.be zal de waarborg bij schadevrij inleveren terugstorten, ten laatste 6 weken na inleveren wagen (duurtijd omwille van ontvangen mogelijke overtredingen).

 

Wat bij defect, panne, technische problemen van de gehuurde oldtimer

Wat als gereserveerde oldtimer defect is op moment van huur?

Wij doen ons uiterste best dat de door jou gekozen wagen beschikbaar zal zijn op de afgesproken datum. Onze oldtimers zijn frequent de baan op, wat betekent dat we niet kunnen uitsluiten dat er een probleem kan opduiken met de wagen.

Uit onze statistieken blijkt dat we in 2% van de huren, af te rekenen hebben met een technisch probleem. (nationale gemiddelde bij oldtimereigenaars bedraagt 10%).

Onze wagens worden onderhouden en hersteld bij gespecialiseerde oldtimermecaniciens/garages  die onze wagens met prioriteit onderhouden en herstellen. Het binden van bepaalde onderdelen kan echter wat tijd in beslag nemen, waardoor de wagen langere periode niet beschikbaar kan zijn. Zo was de Porsche 911 enige weken uit circulatie omwille van defecte versnellingsbak.


In dat geval zullen we je onmiddellijk op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid en ofwel alternatieve oldtimer voorstellen, ofwel annulatie zonder schadevergoeding.

 

Wat in geval van panne tijdens de huur?

Onze wagens worden onderhouden en hersteld bij gespecialiseerde oldtimermecaniens/garages. Hierdoor minimaliseren we het risico op pannes. Het zijn en blijven echter oude wagens, en een panne is nooit uit te sluiten. Uit onze statistieken blijkt dat we in 2% van de huren, af te rekenen hadden met een technisch probleem.

Voor het vertrekt ontvangt u een briefing (life, soms aangevuld met instructievideo of instructienota) .
We vestigen er de aandacht op dat rijden met een oldtimer een andere rijstijl vraagt dan rijden met een hedendaagse wagen. U dient de wagen te gebruiken als een goede huisvader: voorzichtig rijden, langzaam schakelen, zacht remmen, ...  Als er dan toch iets scheelt tijdens de rit, zijn er 2 mogelijkheden:

*wagen eventjes laten rusten (vooral bij startproblemen) en een paar minuten later opnieuw proberen

*indien probleem van die aard is dat verderrijden niet mogelijk is op veilige wijze, doet u beroep op de technische bijstandsverzekering. Technische assistentie zal dan ter plekke komen, om ofwel het euvel onmiddelijk te verhelpen, ofwel de huurder en de wagen terug te brengen naar de startlocatie.

 

Wat met de aansprakelijkheid in geval de wagen terugkeert met een technisch mankement?

We verwachten van iedere huurder dat hij rijdt volgens het principe van de goede huisvader en met inachtneming van een rustige rijstijl. Duikt er desondanks een technisch probleem op, dan zal de huurder niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van het herstel. Is het mankement echter te wijten aan een verkeerd gebruik door de huurder, dan zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor de herstelkosten.

 

 

Voorbeelden uit de praktijk:

*huurder vergeet handrem af te zetten en rijdt constant met handrem op. Remmen raken oververhit en defect. Huurder aansprakelijk

*huurder keert terug met doorslippende koppeling na gewoon gebruik. Huurder niet aansprakelijk

 

 

Zijn de oldtimers in concoursstaat?

Zijn de oldtimers in concoursstaat?

De meeste oldtimereigenaars weigeren hun oldtimer aan anderen uit te lenen. Bij oldtimerverhuur.be wensen we juist zoveel mogelijk liefhebbers te laten genieten van een oldtimerexperience. Daarom verhuren we geen wagen in concoursstaat.

Onze wagens dienen om te rijden, en niet om tentoon te worden gesteld. Vandaar dat er links en rechts een onvolkomenheid zal te ontdekken zijn. Op de lak, in het interieur, een verwarming/verluchting die het niet doet, een radio waar geen geluid uitkomt...   Onvolmaaktheden die echter niet de minste impact hebben op de veiligheid en het rijplezier.

We leveren onze wagens af in een propere staat, binnen- en buiten. Proper als in de betekenis: niet vuil. We wassen en stofzuigen onze wagens voor verhuur, maar niet zoals in de gespecialiseerde carwash. Wij vragen dan ook niet om de wagen gewassen opnieuw af te leveren, maar wel in normale staat.