belangrijke info alvorens huurovereenkomst af te sluiten

Wat bij *defect gehuurde wagen, *panne, *technische problemen

Wat als gereserveerde oldtimer defect is op moment van huur?

Wij doen ons uiterste best dat de door jou gekozen wagen beschikbaar zal zijn op de afgesproken datum. Onze oldtimers zijn frequent de baan op, wat betekent dat we niet kunnen uitsluiten dat er een probleem kan opduiken met de wagen.

Uit onze statistieken blijkt dat we in 2% van de huren, af te rekenen hebben met een technisch probleem. (nationale gemiddelde bij oldtimereigenaars bedraagt 10%).

Onze wagens worden onderhouden en hersteld bij gespecialiseerde oldtimermecaniciens/garages  die onze wagens met prioriteit onderhouden en herstellen. Het binden van bepaalde onderdelen kan echter wat tijd in beslag nemen, waardoor de wagen langere periode niet beschikbaar kan zijn. Zo was de Porsche 911 enige weken uit circulatie omwille van defecte versnellingsbak.


In dat geval zullen we je onmiddellijk op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid en ofwel alternatieve oldtimer voorstellen, ofwel annulatie zonder schadevergoeding.

 

Wat in geval van panne tijdens de huur?

Onze wagens worden onderhouden en hersteld bij gespecialiseerde oldtimermecaniens/garages. Hierdoor minimaliseren we het risico op pannes. Het zijn en blijven echter oude wagens, en een panne is nooit uit te sluiten. Uit onze statistieken blijkt dat we in 2% van de huren, af te rekenen hadden met een technisch probleem.

Voor het vertrekt ontvangt u een briefing (life, soms aangevuld met instructievideo of instructienota) .
We vestigen er de aandacht op dat rijden met een oldtimer een andere rijstijl vraagt dan rijden met een hedendaagse wagen. U dient de wagen te gebruiken als een goede huisvader: voorzichtig rijden, langzaam schakelen, zacht remmen, ...  Als er dan toch iets scheelt tijdens de rit, zijn er 2 mogelijkheden:

*wagen eventjes laten rusten (vooral bij startproblemen) en een paar minuten later opnieuw proberen

*indien probleem van die aard is dat verderrijden niet mogelijk is op veilige wijze, doet u beroep op de technische bijstandsverzekering. Technische assistentie zal dan ter plekke komen, om ofwel het euvel onmiddelijk te verhelpen, ofwel de huurder en de wagen terug te brengen naar de startlocatie.

 

Wat met de aansprakelijkheid in geval de wagen terugkeert met een technisch mankement?

We verwachten van iedere huurder dat hij rijdt volgens het principe van de goede huisvader en met inachtneming van een rustige rijstijl. Duikt er desondanks een technisch probleem op, dan zal de huurder niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van het herstel. Is het mankement echter te wijten aan een verkeerd gebruik door de huurder, dan zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor de herstelkosten.

 

 

Voorbeelden uit de praktijk:

*huurder vergeet handrem af te zetten en rijdt constant met handrem op. Remmen raken oververhit en defect. Huurder aansprakelijk

*huurder keert terug met doorslippende koppeling na gewoon gebruik. Huurder niet aansprakelijk

 

 

Zijn de oldtimers in concoursstaat?

Zijn de oldtimers in concoursstaat?

De meeste oldtimereigenaars weigeren hun oldtimer aan anderen uit te lenen. Bij oldtimerverhuur.be wensen we juist zoveel mogelijk liefhebbers te laten genieten van een oldtimerexperience. Daarom verhuren we geen wagen in concoursstaat.

Onze wagens dienen om te rijden, en niet om tentoon te worden gesteld. Vandaar dat er links en rechts een onvolkomenheid zal te ontdekken zijn. Op de lak, in het interieur, een verwarming/verluchting die het niet doet, een radio waar geen geluid uitkomt...   Onvolmaaktheden die echter niet de minste impact hebben op de veiligheid en het rijplezier.

We leveren onze wagens af in een propere staat, binnen- en buiten. Proper als in de betekenis: niet vuil. We wassen en stofzuigen onze wagens voor verhuur, maar niet zoals in de gespecialiseerde carwash. Wij vragen dan ook niet om de wagen gewassen opnieuw af te leveren, maar wel in normale staat.